Plynové vstřikování

 • gas assist injection plastic broomstick

  Plastová násada na vstřikování plynu

  Vstřikováním řízeného proudu plynu (dusík nebo oxid uhličitý) do formy se vytvářejí tlusté stěny s dutými sekcemi, které šetří materiál, zkracují dobu cyklu a snižují tlak potřebný k lisování velkých plastových dílů se složitým designem a atraktivním povrchem. končí.Všechny tyto výhody jsou realizovány bez jakékoli újmy na strukturální integritě lisované součásti.
 • Gas assist injection plastic handle

  Plastová rukojeť pro vstřikování plynu

  vstřikování s externí plynovou podporou, které nám umožňuje vytvářet nesčetné množství složitých geometrií součástí, které dříve nebylo možné dosáhnout vstřikováním.Namísto požadavků na více dílů, které je nutné později sestavit, lze podpěry a distanční sloupky snadno integrovat do jediné formy bez nutnosti složitého vyvrtávání.Stlačený plyn tlačí roztavenou pryskyřici těsně ke stěnám dutiny, dokud součást neztuhne, a konstantní, rovnoměrně přenášený tlak plynu zabraňuje smršťování součásti a zároveň snižuje povrchové vady, stopy po propadnutí a vnitřní pnutí.Tento proces je ideální pro udržování úzkých rozměrů a složitých zakřivení na dlouhé vzdálenosti.